Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relevantný - význam cudzieho slova

dôležitý, závažný, podstatný, rozhodujúci