Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reliéf – význam cudzieho slova

plastika vystupujúca nad základnú plochu alebo mierne zapadajúca pod jej úroveň; plastická mapa; tvárnosť zemského povrchu