Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

religiozita, religióznosť – význam cudzieho slova

náboženskosť, náboženské založenie, sila viery