Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relikviár - význam cudzieho slova

schránka na relikvie