Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relikviár – význam cudzieho slova

schránka na relikvie