Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reluovať - význam cudzieho slova

peňažne nahradiť plnenie určitej povinnosti