Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reluovať – význam cudzieho slova

peňažne nahradiť plnenie určitej povinnosti