Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remízka - význam cudzieho slova

drevinový porast v nezalesnenej krajine, hájik