Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remízka – význam cudzieho slova

drevinový porast v nezalesnenej krajine, hájik