Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remedúra – význam cudzieho slova

náprava, oprava