Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remilitarizácia – význam cudzieho slova

znovuobnovenie armády, znovuvyzbrojenie, spravidla proti zákazu medzinárodnej dohody, mierovej zmluvy a pod.