Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remonštrácia – význam cudzieho slova

námietka; odpoveď na pripomienku; protest