Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remonštrácia - význam cudzieho slova

námietka; odpoveď na pripomienku; protest