Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remunerácia – význam cudzieho slova

odškodnenie, náhrada; mimoriadna peňažná odmena poskytovaná na konci roka