Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

renomé – význam cudzieho slova

dobrá povesť, dobré meno; známosť