Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

renomovaný - význam cudzieho slova

uznávaný a známy človek, uznávaný odborník vo svojej profesii