Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

renovácia – význam cudzieho slova

obnovenie, uvedenie do pôvodného stavu, oprava