Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rentabilita, rentabilnosť – význam cudzieho slova

výnosnosť, ziskovosť; ukazovateľ pomeru zisku k vlastným nákladom výroby