Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rentiér – význam cudzieho slova

dôchodca; osoba žijúca z renty