Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rentiér - význam cudzieho slova

dôchodca; osoba žijúca z renty