Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

renunciácia - význam cudzieho slova

vzdanie sa, odmietnutie určitých práv