Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reobáza - význam cudzieho slova

minimálna intenzita elektrického prúdu nevyhnutná na vyvolanie činnosti nervu alebo tkaniva