Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reofóbny živočích – význam cudzieho slova

žijúci v stojatých vodách