Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reofilný živočích - význam cudzieho slova

žijúci v tečúcich vodách