Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reofilný živočích – význam cudzieho slova

žijúci v tečúcich vodách