Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reológia – význam cudzieho slova

štúdium chovania látok pri deformácii