Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reológia - význam cudzieho slova

štúdium chovania látok pri deformácii