Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reorganizácia – význam cudzieho slova

nové usporiadanie, nová úprava, preorganizovanie systému alebo štruktúry