Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reparát – význam cudzieho slova

opravná skúška