Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reperkúsia - význam cudzieho slova

odraz, spätný náraz; opakovanie toho istého tónu na klavíri