Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repertoár - význam cudzieho slova

súbor hier alebo operných predstavení zaradených do programu divadla v určitom období; zoznam rolí naštudovaných jednotlivým hercom alebo spevákom