Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repetícia - význam cudzieho slova

opakovanie; opakovacia hodina; notové znamienko pre opakovanie určitej časti skladby