Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repetitórium – význam cudzieho slova

stručný prehľad učiva alebo iných poznatkov, najmä pre opakovanie na skúšku