Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

replikácia – význam cudzieho slova

obnovenie, opätovné uvedenie, rozmnoženie, zdvojenie, reduplikácia