Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reportáž - význam cudzieho slova

živý novinársky, televízny alebo rozhlasový opis udalosti alebo skutočnosti; umelecké spravodajstvo