Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repríza – význam cudzieho slova

opakované divadelné alebo iné umelecké predstavenie; opakovanie témy alebo časti hudobnej skladby