Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

represálie – význam cudzieho slova

násilné odvetné opatrenia za skutočnú alebo domnelú nepriateľskú činnosť obyvateľstva; forma nátlaku na cudzí štát, aby upustil od protiprávneho jednania