Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repres��lie

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!