Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprivatiz������������������cia - význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!