Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprivatiz��cia

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!