Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprivatiz��cia - význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!