Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprobácia – význam cudzieho slova

odmietnutie, neuznanie; prepadnutie u skúšky s možnosťou opakovania; vylúčenie z večnej spásy