Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprobácia - význam cudzieho slova

odmietnutie, neuznanie; prepadnutie u skúšky s možnosťou opakovania; vylúčenie z večnej spásy