Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rept��lie

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!