Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reputácia – význam cudzieho slova

povesť, spravidla dobrá, úcta, vážnosť, meno vo verejnosti