Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reservé – význam cudzieho slova

rezervácia, vopred objednané, zahovorené, obsadené