Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

resocializácia - význam cudzieho slova

znovuuvedenie – navrátenie – do spoločnosti, do normálneho života