Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

respírium – význam cudzieho slova

oddych, prestávka; miesto určené na odpočinok