Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

respírium - význam cudzieho slova

oddych, prestávka; miesto určené na odpočinok