Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

respektíve - význam cudzieho slova

lepšie povedané, pokiaľ sa týka