Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

respirácia – význam cudzieho slova

dýchanie