Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

respirácia - význam cudzieho slova

dýchanie