Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

respirátor – význam cudzieho slova

dýchací prístroj (proti prachu, plynu a pod.), používaný aj pri oživovaní