Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

resuscitácia – význam cudzieho slova

oživovanie, kriesenie; privádzanie k normálnej činnosti orgánu, napr. po úraze a pod.