Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

resuscitátor - význam cudzieho slova

lekár vykonávajúci resustitáciu