Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

resuscitátor – význam cudzieho slova

lekár vykonávajúci resustitáciu