Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retábel, retabulum – význam cudzieho slova

oltárny nástavec