Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retábel, retabulum - význam cudzieho slova

oltárny nástavec