Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retaliácia – význam cudzieho slova

odveta, odvetný úder