Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retardácia – význam cudzieho slova

spomaľovanie, zvoľňovanie, oneskorovanie; oneskorený, spomalený vývoj