Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retardér – význam cudzieho slova

spomaľovač, napr. chemická látka spomaľujúca reakciu; umelo vytvorená prekážka na ceste na spomalenie jazdy